Startsidan
Kvinnors makt :: Startsidan
Vår samarbetspartner: Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV
Att vara med på riktigt: Kvinnors makt
Konferens · Mingel · Utställning · 10-års jubileum · Kvinnofest
BHKRF:s 10-års jubileum [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Senada Bešić, programmets moderator [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Emina Ćejvan, ordförande i BHKRF [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Darko Zelenika, Bosnien-Hercegovinas ambassadör i Sverige [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Darko Zelenika, Bosnien-Hercegovinas ambassadör i Sverige [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: ”Sedef” Malmö [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Edina Tuzlić, ”Sedef” Malmö [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Nadira Šabani & Samira Šehić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Enisa Popović Čengić, Hajrudin Zukanović & ”Sedef” Malmö [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Mirsad Filipović, ordförande i Riksförbundet Banjaluka i Sverige [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Jasminka Voloder, vice ordförande i Bosnisk-Svenska Kvinnoförbundet [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Mirsad Begović, Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Meho Baraković, författaren [Foto: Ramiza K.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Amila Čoko & Hajrudin Zukanović, ”Behar” Skövde [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Amila Čoko, ”Behar” Skövde [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Birgitta Forsgård [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Birgitta Forsgård [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Gunilla Zimmermann, NBV:s Förbundsstyrelse [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Gunilla Zimmermann, NBV:s Förbundsstyrelse [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Selma Borovac [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Bakira Hasečić, ordförande i ”Kvinnor krigets offer”, Bosnien och Hercegovina [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Bakira Hasečić, ordförande i ”Kvinnor krigets offer”, Bosnien och Hercegovina [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: ambassadören Darko Zelenika & Bakira Hasečić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Izeta Burazerović & Bakira Hasečić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Sehada Lakota & Jasna Perić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Bibka Jonić & Jasna Perić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum, ”Den gyllene plaketten”: ”Fatima Gunić” (Bibka Jonić), ”B-H Kvinna 2000” (Sehada Lakota), ”Kvinna 99” (Jasna Brandić) & ”Behar” (Jusuf Ćorić) [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum, ”Den gyllene plaketten”: Asima Pašalić, ordförande 1995/1998-2002 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum, ”Den gyllene plaketten”: Selma Borovac, ordförande 2002-2006 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum, ”Den gyllene plaketten”: Vahida Mehinović, ordförande 2006-2008 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Hiba Muniba Čelik, Bosnien och Hercegovinas Kvinnokommitté 1995 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Aida Bašić, Bosnien och Hercegovinas Kvinnokommitté 1995 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Sabiha Šarić Ćorić, Bosnien och Hercegovinas Kvinnokommitté 1995 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Fadila Jašarević [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Kvinnor från Bosnien och Hercegovinas Kvinnokommittés grundläggande möte 1995 [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Fatima Kovačić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Salih Pašalić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Razija Reimer [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Emira Mehmedbašić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Emira Mehmedbašić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Sehada Lakota [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Begzada Avdić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Meho Baraković [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Enisa Popovic Čengić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Fikret Babović [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Belma Hafizović [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna Enisa Popovic Čengić, Begzada Avdić, Branka Behlulović & Sehada Lakota [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna Ismeta Šeremet, Fikret Babović, Enisa Popovic Čengić, Begzada Avdić, Branka Behlulović & Senada Bešić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagarna med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Haris Tucaković, Senada Bešić & Emina Ćejvan [Foto: Fikret B.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Haris Tucaković [Foto: Fikret B.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Jasna Perić [Foto: Fikret B.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Pristagaren Sebiha Crnić [Foto: Fikret B.]
BHKRF:s 10-års jubileum [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Dinka Salagić & Ševala Ramić med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Minka Hrenovica med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Mirsada Kahriman & Alma Puškar med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Sabaheta Vehabović & Mirsada Zahirović med ambassadören [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Edina Tuzlić & Meho Baraković [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Aida Bašić & Asima Pašalić [Foto: Haris T.]
BHKRF:s 10-års jubileum: Asima Pašalić & Haris Tucaković [Foto: Salih P.]
Konferens · Mingel · Utställning · 10-års jubileum · Kvinnofest
© 2008 Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige | Webbmaster | RSS Feeds | XHTML | CSS